VII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Uprzejmie zapraszam na VII Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019r. godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
  5. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  6. Wnioski i oświadczenia radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
mgr Marta Tabaczek

Drukuj