Festiwal Piosenki Harcerskiej “Spotkanie z Druhną Nutką”

22 marca 2018 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisich Jamach odbył się  Hufcowy Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej pt.  Spotkanie z Druhną Nutką. W związku z obchodami w br. 100 rocznicy powstania ZHP i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości festiwalowi przeświecało hasło: Nie boję się niczego…Ta pieśń o harcerzu jest.

  Organizatorami konkursu była Komenda Hufca ZHP w Lubaczowie oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Współorganizatorem festiwalu był Gminny Ośrodek Kultury  w Lubaczowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach. Z ramienia szkoły koordynatorkami przygotowań do festiwalu były druhny: Marta Polak i Beata Streit.

Celem festiwalu była m.in. prezentacja piosenek o harcerzach, służbie Ojczyźnie, harcerskich ideałach, promocja dorobku kulturalnego gromad zuchowych i drużyn harcerskich, twórcze uaktywnianie dzieci  i młodzieży, integracja środowisk harcerskich, a tym samym wzmocnienie wspólnoty hufca.

W konkursie wzięło udział 18 zespołów z drużyn działających w szkołach na terenie powiatu lubaczowskiego.
Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia.

W kategorii Zuchy najlepiej zaprezentowała się  1 Gromada Zuchowa z Lisich Jam, która zdobyła I miejsce, II miejsce przypadło  15 GZ  Płonące Iskierki z Krowicy Samej, III miejsce wyśpiewała 3 GZ Słoneczniki z Młodowa oraz 2 GZ Przyjazne Ogniki z Horyńca Zdroju.

W kategorii Harcerze jury I miejsce przyznało 1 DH im. W. Witosa z Baszni Dolnej,  II miejsce zdobyła 3 DH z Rudy Różanieckiej, a III miejsce zajęły exeqo  9 DH z Krowicy Samej i 7 DH z Lisich Jam.

W kategorii Harcerze starsi I miejsce zdobyła exqo 10 DSH Wilki z Publicznego Gimnazjum Nr 1  w Lubaczowie oraz Drużyna Starszoharcerska z Cewkowa.
W kategorii Drużyny wielopoziomowe najlepsza okazała się 5 DHW im. Janka Bytnara z Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie, II miejscem nagrodzono 2 DHW z Horyńca Zdroju , a III miejsce zajęła 37 DHW z Wielkich Oczu.

Zdobywcy pierwszych miejsc będą reprezentować Hufiec Lubaczów oraz Powiat Lubaczowski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w maju, w Mielcu.

W sumie w konkursie wzięło udział 234 uczestników.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta w Lubaczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

Wszyscy wykonawcy otrzymali słodkie nagrody pocieszenia ufundowane przez Komendę Hufca ZHP w Lubaczowie. Dyplomy dla uczestników festiwalu oraz podziękowania dla instruktorów wykonało Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

 

Źródło: ZHP Lubaczów

Drukuj