Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

II sesja Rady Powiatu w Lubaczowie – 23.05.2024 r.

II sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z  I sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
5.    Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Lubaczowie w okresie między sesjami Rady Powiatu.
6.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Lubaczowskiego.
7.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2024 r.
8.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego.
9.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
10.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie.
12.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
13.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
14.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego.
15.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej oraz zakresu jej działania.
16.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz zakresu jej działania.
17.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego oraz zakresu jej działania.
18.    Podjęcie Uchwały Nr II/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Lubaczowie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
19.    Interpelacje i zapytania radnych.
20.    Wnioski i oświadczenia radnych.
21.    Sprawy różne.
22.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Marta Tabaczek

Drukuj