II Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018r. godz. 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
  3. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2018r.
  1. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
  2. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  3. Wnioski i oświadczenia radnych.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
mgr Marta Tabaczek

Drukuj