III Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej -Oleszyce 2018 r.

26 czerwca  2018 r. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach, odbędzie się  ,,III Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – Oleszyce 2018 r.”,  zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem” w Lubaczowie, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  i Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie.

Uczestnikami Olimpiady będą osoby niepełnosprawne z terenu województwa podkarpackiego,  uczestnicy 27 warsztatów terapii zajęciowej  z 27 powiatów. Organizatorzy przewidują, że w Olimpiadzie weźmie udział   około 250 osób niepełnosprawnych, w tym w bezpośredniej rywalizacji sportowej ok. 150 osób niepełnosprawnych intelektualnie, ze schorzeniami psychicznymi i ze schorzeniami ruchowymi., zaproszeni goście, opiekunowie i wolontariusze. Razem w Olimpiadzie weźmie udział  ok. 350 osób. Olimpiada odbędzie się przy  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach, ul. Mickiewicza 1 (powiat lubaczowski).

Organizatorzy w ramach Olimpiady przewidują następujące konkurencje:

1) indywidualne:

  1. strzał kijem do unihokeja,
  2. strzały piłką nożną do bramki,
  3. bieg na 60 m,
  4. prowadzenie piłki slalomem,
  5. jazda na rowerze stacjonarnym na czas:

2) zespołowe:

  1. sztafeta 4x60m,
  2. przeciąganie liny,
  3. podaj piłkę,
  4. rzut do tarczy.

            Głównymi celami przedsięwzięcia jest integracja uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych. III Podkarpacka Olimpiada Warsztatów Terapii Zajęciowej – Oleszyce 2018 r. została dofinansowana przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach ,,Wojewódzkiego Programu na rzecz Wyrównywania  Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu  Społecznemu  na lata 2008-2020

Drukuj