INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec – Wólka Horyniecka – Kaplisze w km 0+000 – 3+950