INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec – Wólka Horyniecka – Kaplisze w km 0+000 – 3+950

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 12.04.2018 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec – Wólka Horyniecka – Kaplisze w km 0+000 – 3+950”

 Informacja z otwarcia ofert

oświadczenie_grupa_kapitalowa_2018

Drukuj