Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt płazowski i kamieniarstwo bruśnieńskie

Muzeum Kresów w Lubaczowie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy drzeworytów i rzeźb autorstwa Józefa Lewkowicza, który odbędzie się w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie w niedzielę, 20 września 2020 r., o godz. 15:00.

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z czym wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności na wernisażu do czwartku, 17 września (tel.: 16 6321802, email: biuro@muzeumkresow.eu), a w czasie trwania wernisażu prosimy o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa.
Współorganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et Protegit”, a jej partnerami: Powiat Lubaczowski, Gmina Cieszanów, Gmina Narol, Gmina Horyniec-Zdrój, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, Nadleśnictwo Narol oraz Nadleśnictwo Lubaczów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Rzeszów.
Wystawa stanowi podsumowanie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego Józefowi Lewkowiczowi, w ramach którego podjął on próbę reaktywacji i kontynuacji ludowych tradycji na ziemi lubaczowskiej w zakresie drzeworytu płazowskiego i kamieniarstwa bruśnieńskiego. W budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu prezentowane są trzy jednostronne i jeden dwustronny klocek drzeworytniczy wraz z odbitkami (wśród nich m.in. wizerunek św. Kazimierza, św. Mikołaja oraz Chrzest Chrystusa), a także cztery rzeźby, powstałe m.in. na wzór zniszczonych rzeźb z Nowego Sioła, przedstawiających anioły i Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Ekspozycje uzupełnią nowodruki drzeworytów płazowskich wydane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie oraz nowodruki z klocków z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Józef Lewkowicz
Urodził się 9 marca 1959 r. w Nowym Siole, w którym do dziś mieszka. Pasjonat rzeźby w drewnie i kamieniu bruśnieńskim, społecznik, popularyzator sztuki ludowej na ziemi lubaczowskiej, jeden z najaktywniejszych członków Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej. Rokrocznie wystawia swoje prace na kiermaszach, jarmarkach i dożynkach. Wśród licznych konkursów i wystaw, w których brał udział, podkreślić należy wyróżnienie w ramach 14. Biennale Twórczości Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy w Zakopanem w 2018 r.
Już w dzieciństwie zdradzał skłonności plastyczne, jednak sytuacja rodzinna nie pozwoliła mu podjąć wymarzonych studiów artystycznych. Swój talent rozwinął w czasie służby wojskowej, kiedy malował m.in. żołnierskie chusty i tworzył malowidła ścienne we współpracy z profesjonalną artystką. Po zakończeniu służby i powrocie do domu zainteresował się płaskorzeźbą i rzeźbą w drewnie. Jego inspiracją były motywy religijne, regionalne, ludowe oraz sceny z życia codziennego. Dla najmłodszych tworzył z drewna ruchome zabawki czy ręcznie malowane ptaszki. Większość umiejętności nabył samodzielnie w trakcie intensywnej pracy twórczej. W przydomowej pracowni z czasem zaczęły powstawać również rzeźby z kamienia, dla których inspiracją były rzeźby nagrobne i wotywne, powstające niegdyś w ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym, a także wielkanocne palmy, pisanki (metodą drapaną i batikową), słomiane „pająki”, bożonarodzeniowe szopki, czy wreszcie drzeworyty. W kamieniu Józef Lewkowicz wykuł m.in. popiersie Konstantego Rojowskiego – uczestnika powstania styczniowego i organizatora szpitali powstańczych w Cieszanowie i Nowym Siole (odsłonięcie rzeźby, przy Szkole Podstawowej w Cieszanowie, odbyło się maju 2019 r.).

Wiecej informacji na temat twórczości Józefa Lewkowicza:

www.drzeworyt.ziemialubaczowska.pl, www.jozeflewkowicz.eu,

kontakt: rytludowy@gmail.com

Drukuj