Kampania “Krajobraz mojego miasta”

W grudniu 2016 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji oraz społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej. Najważniejszym elementem kampanii jest film szkoleniowy pt.: „Krajobraz mojego miasta”  przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z  Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Idea powstała z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury, Generalnego Konserwatora Zabytków.

Zarówno kampania, jak i materiał filmowy poruszają wciąż aktualny problem, jakim jest wygląd polskich miast, miasteczek a nawet wsi. Wielkoformatowe bilbordy kuszące promocjami w pobliskim hipermarkecie potrafią przysłonić nawet 1/3 budynku. Warto jednak pamiętać, że przysłaniają one nie tylko sam obiekt, ale i jego dziedzictwo, a także wartość historyczną, bowiem pod warstwą materiału często kryją się ozdobne detale świadczące o przeszłości regionu. Pasteloza elewacji otaczających zabytkowe obiekty rozprasza uwagę przechodniów i nie współgra z np. z gotyckim stylem katedry znajdującej się w pobliżu.

W filmie oprócz szeregu rozwiązań dotyczących powierzchni reklamowych znaleźć można także wskazówki odnoszące się do małej architektury, rynków, miejsc handlowych, strefy sacrum, estetyki ulic oraz zieleni miejskiej. Przedstawione w materiale problemy oraz działania mogą stać się inspiracją do tego, jak dbać o dziedzictwo kulturowe i ład w przestrzeni publicznej. Film prezentuje wiele dobrych przykładów i rozwiązań, które warto wprowadzić w życie na zarządzanych przez samorządy terenach.

Integralną częścią kampanii jest film pt.: „Piękne, polskie, drewniane” gdzie zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. Na konkretnych przykładach wskazują, w jaki sposób należy eksponować drewnianą architekturę oraz co robić, by zachować ją dla przyszłych pokoleń. Film jest apelem o to, by władze samorządowe nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej i starały się uświadamiać społeczeństwo o niezwykłej wartości tych obiektów.

Źródło: www.krajobrazmojegomiasta.pl

 

Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach

Księga standardów ulicy Piotrkowskiej

Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych

Drukuj