Korekta zgłoszenia zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 59153 Stary Dzików (21153 KPR_DZIKOW STARY), zlokalizowanej w miejscowości Stary Dzików, dz. nr 1784/6, gm. Stary Dzików, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A.