ZAPYTANIE OFERTOWE – Przebudowa drogi powiatowej nr 1642R Dębiny – Łukawica km 0+622 do 3+800

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej klasy Z.

Drukuj