Bez PIT dla młodych

Zerowy PIT, czyli ulga podatkowa dla pracowników do 26 lat weszła w życie z początkiem sierpnia 2019 r. Dzięki niej młodzi podatnicy, których roczne przychody nie przekroczą kwoty ponad 85 000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego.  Począwszy od 2021 r. z ulgi dla młodych mogą korzystać dodatkowo osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Ulga przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej)  i z umów zlecenia zawartych z firmą. A począwszy od 2021 r. – również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Z ulgi korzysta około 2 mln młodych pracowników.

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia oraz od 2021 r. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Broszura_MF_Zerowy_PIT_dla_mlodych_INTERNET 572 KB 39