Certyfikat Dobrych Praktyk

Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację projektu Certyfikat Dobrych Praktyk, którego celem jest pomoc w ponownym uruchomieniu i poprawa sytuacji sektora turystycznego oraz promocja obiektów noclegowych i organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność, świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych.
Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych i są zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny.

Projekt zakłada dwa działania:

I działanie – Autocertyfikacja

Wszystkie podmioty turystyczne, które chcą wziąć udział w Autocertyfikacji muszą zarejestrować się do projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.certyfikat.pot.gov.pl.

W trakcie Autocertyfikacji podmioty turystyczne potwierdzają stosowanie dobrych praktyk podczas realizacji Programu Polski Bon Turystyczny, związanych m.in.
z bezpieczeństwem, higieną, udogodnieniami dla dzieci i współpracą z innymi podmiotami
i instytucjami turystycznymi.

II działanie – Certyfikacja w formie wizyty monitoringowej

W działaniu II mogą wziąć udział podmioty turystyczne, które uczestniczyły
w działaniu I oraz te, które zostały wybrane do certyfikacji przez Polską Organizację Turystyczną.

Przedsiębiorcom, którzy będą realizować program Polski Bon Turystyczny według wysokich standardów, zostanie przyznany Certyfikat Dobrych Praktyk, który będzie promował podmioty turystyczne, realizujące usługi turystyczne przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i jakości.

Finalnym efektem Projektu będzie stworzenie Katalogu Podmiotów, które uzyskały Certyfikat Dobrych Praktyk potwierdzający stosowanie tych praktyk w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny, a tym samym ich promocja i wsparcie na arenie turystycznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie! Daj się zobaczyć z najlepszej strony!

Materiały do pobrania:

Szczegóły na stronie internetowej: www.certyfikat.pot.gov.pl.

Drukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Regulamin 300 KB 3
pdf Regulamin-Załącznik-1 186 KB 3