KOWR z sekcją zamiejscową w Lubaczowie

W piątek 6. września została otwarta w Lubaczowie zamiejscowa filia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  Szybkie otwarcie placówki doradzającej i obsługującej rolników, było możliwe dzięki staraniom posłanki Anny Schmidt-Rodziewicz. Biorąc pod uwagę rolniczy charakter powiatu lubaczowskiego, powstanie oddziału ma ogromne znaczenie dla rolników z naszego terenu. Na otwarcie przyjechał sam Dyrektor Generalny KOWR- Grzegorz Pięta.

W spotkaniu uczestniczyła także Minister Anna Schmidt-Rodziewicz, Jerzy Borcz- Przewodniczący Sejmiku Województwa, Paweł Głaz- Wicestarosta Lubaczowski, Marta Tabaczek- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu. Biuro poświęcił Dziekan Lubaczowski ks. Andrzej Stopyra.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał 1 września 2017 roku z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i Agencji Rynku Rolnego (ARR).  Zadania KOWR to m.in. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sprzedaż i dzierżawa), nieodpłatne przekazywanie gruntów i bezzwrotna pomoc finansowa, promocja polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i zagranicą, opracowywanie oraz upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

Lubaczowska filia mieści się w budynku Sanepidu przy ul. Mickiewicza na II piętrze.

 

 

Tekst i zdjęcia: I.Buczko

Drukuj