Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Kreatywni nauczyciele dla innowacyjnej gospodarki” – europejski projekt realizowany w Zespole Szkół w Lubaczowie

Początek wakacji to nie dla wszystkich okres odpoczynku, dla grupy nauczycieli z ZS w Lubaczowie będzie to początek pracy nad wzbogaceniem własnego warsztatu. Kadra pedagogiczna realizuje projekt „Kreatywni nauczyciele dla innowacyjnej gospodarki” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” ośmioosobowa grupa nauczycieli Zespołu Szkół w Lubaczowie weźmie udział w pięciodniowym szkoleniu o nazwie: ”Dynamiczne nauczanie ”, które odbędzie się Granadzie w Hiszpanii.

W obliczu zmieniających się potrzeb uczniów, rodziców i środowiska nauczyciele z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie dostrzegają konieczność modernizacji metod nauczania oraz znalezienia nowych dróg wzbudzania zainteresowań uczniów nauczanymi przedmiotami. W powiązaniu z faktem, że zarówno sami uczniowie, jak też ich rodzice, podróżują w różnych celach po Europie, konieczne wydaje się przeniesienie na rodzimy grunt tego, co nowe i korzystne w europejskich systemach edukacji, zaczynając od stylu nauczania, sposobu przekazywania wiedzy, aż po zróżnicowaną ofertę języków obcych. W ramach przygotowań uczestnicy odbyli kurs językowy.

Nauczyciele szkolący się za granicą poznają nowe metody pracy współpracując z nauczycielami z innych europejskich placówek, które zostaną wykorzystane podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Umiejętności nabyte podczas szkolenia pomogą w zachęceniu uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Wymiana doświadczeń i rozbudowywanie warsztatu pracy poprzez współpracę z innymi nauczycielami oraz udział w programie kulturowym podniesie niewątpliwie jakość kształcenia. Mamy nadzieję, że udział w projekcie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności szkoły oraz umożliwi wzbogacenie oferty edukacyjnej o nowe szkolenia oraz praktyki zagraniczne nie tylko dla kadry nauczycielskiej ale i dla naszych uczniów.

Obiecujemy podzielić się wrażeniami ze szkolenia po powrocie.

źródło: ZS w Lubaczowie

 

Drukuj