Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2024 ROKU

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2005 roku;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby, które w latach 2022- 2023 :

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 64 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny  wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie;
  1. Kobiety urodzone w latach 1997 – 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji oraz oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
    5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

Posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej odbywać się będą w budynku Domu Dziennej Opieki przy ul. Kościuszki 2 w Lubaczowie w terminach od 4 kwietnia 2024 do 23 kwietnia 2024 r.

 

 

 

 

Drukuj