L Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

L Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z  XLVIII i XLIX  Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
5.    Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
6.    Podjęcie Uchwały Nr L/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2023 r.
7.    Podjęcie Uchwały Nr L/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2023-2030.
8.    Podjęcie Uchwały Nr L/…/2022  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na 2023 r.
9.    Podjęcie Uchwały Nr L/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2023 r.
10.    Przedłożenie informacji z realizacji podpisanych porozumień o współpracy przez     Powiat Lubaczowski w 2022 r.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Sprawy różne.
14.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady 
mgr Marta Tabaczek

Drukuj