Łączy nas Natura!

„Łączy nas Natura”- pod takim hasłem Starostwo Powiatowe w Lubaczowie wraz ze Stowarzyszeniem Geoturystycznym  „Roztocze Wschodnie” zorganizowało 17 września w Lubaczowie znany już EKOfestiwal. W tym roku tematyka przedsięwzięcia dotyczyła edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej, apiedukacji (nauka o produktach pszczelich) oraz geoedukacji.

Uczestnicy- od przedszkolaków, przez uczniów, po dorosłych mieszkańców powiatu- mogli korzystać z bogatej oferty obejmującej m.in. warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, warsztaty z zakresu bioróżnorodności, gry, quizy, konkursy, pokazy, warsztaty z zakresu pirografii ,,Ogniem w drewnie”, stoisko i warsztaty ziołowego rękodzieła czy stoisko edukacyjne ,,Bartnik” z dawnymi metodami zakładania uli i zbierania miodów. Wśród wystawców znalazły się także Nadleśnictwa- Lubaczów, Oleszyce i Narol, Państwowa Inspekcja Pracy czy producencki kotłów najnowszej generacji i odnawialnych źródeł energii. Jak co roku ze swoim stosikiem promocyjnym obecna była także Gmina Lubaczów.

Kolorowo i muzycznie było na festiwalowej scenie, gdzie najmłodszych uczestników edukował i zabawiał “Teatr Kultureska”, a następnie stowarzyszenie „Ekoskop” ze swoim blokiem poświęconym owadom – „Skrzydlatorium”. Uczestnicy mogli nie tylko dowiedzieć się wiele na temat owadów, ale i obejrzeć kolekcje tych stworzeń, jak i żywe hodowle oraz nauczyć się, jak samodzielne wykonać hotelik dla owadów. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „Mój przyjaciel owad” oraz konkurs na najciekawsze owadzie przebranie. Najodważniejsi mogli zmierzyć się z językiem polskim w leśnym dyktandzie.

Na uczniów czekały również prelekcje dotyczące dziejów życia na Ziemi, a na wszystkich chętnych wykład Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie „Zagrożenia związane z azbestem”.

Nieodłącznym elementem każdego EKOfestiwalu jest wymiana surowców wtórnych na sadzonki drzew. W tym roku dzięki Nadleśnictwu Oleszyce każdy, kto przyniósł makulaturę, butelki PET, baterie czy elektrośmieci otrzymywał sadzonki drzew: buka, dębu, sosny, jodły lub modrzewia. Akcja, jak co roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Patronat honorowy nad EKOfestiwalem objęli:  Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

Sponsorzy wydarzenia: Grupa PBI, Przedsiębiorstwo Empol oraz Master. Organizacja EKOfetiwalu została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Drukuj