Lipiec w powiecie

Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń z lipca, organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Lubaczowski i jego jednostki, a także spotkań, w których brał udział Starosta i Wicestarosta Powiatu.

Drukuj