Lubaczowskie drogi do niepodległości

Rok 2021 to rok wyjątkowych dla Ziemi Lubaczowskiej rocznic. Jedna z nich to 100- rocznica nadania gen. Stanisławowi Dąbkowi Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari. Stąd też w niedzielę 3 października br.  Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie zaprosiło na konferencję „Lubaczów w drodze do Niepodległości”,  poświęconą roli lokalnych bohaterów w procesie odzyskiwania przez Polskę Niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem osoby gen. Stanisława Dąbka i jego zasługi w walkach o Lubaczów. Uczestników konferencji gościło Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Konferencja jest jednym z elementów projektu „Lubaczów w drodze do Niepodległości”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, a  dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Organizatorzy poprzez projekt chcą przywrócić pamięć o bohaterach naszej Niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu- bitwy o Lubaczów. Na projekt składa się również mural gen. Stanisława Dąbka, który został odsłonięty 17 września na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie, noszącej imię generała Dąbka, wystawa tematyczna „Generał  Stanisław Dąbek” wraz z katalogiem z tekstami pana Zygmunta Kubraka , dwie lekcje historyczne prof. Andrzeja Olejko oraz rekonstrukcja walk o Lubaczów.

Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Lubaczowski Zenon Swatek, który uroczyście otworzył spotkanie, oddając głos prelegentom.  Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Olejko z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu moderował prelekcje i opowiedział o „Lotnictwie i nie tylko w obronie Lwowa”. Prof. dr hab. Maciej Franz z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład „Płk Dąbek obrońca WYBRZEŻA”, a komandor rez. Sebastian Draga z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, przedstawił temat „Obrona WYBRZEŻA w 1939 ROKU, NIEDOPOWIEDZIANA CZY ZAPOMINANA historia”. Prof. Bogdan Hud z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki sięgnął do tematyki walk polsko-ukraińskich w prelekcji „Polacy i Ukraińcy w walce o niepodległość. Rok 1920”, a spotkanie zakończyło wystąpienie rodzimego regionalisty dra Zygmunta Kubraka, autora monografii  gen. Stanisława Dąbka, który opowiedział o wystawie poświęconej temu bohaterowi, eksponowanej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Lubaczowie do 12 listopada.

W spotkaniu udział wzięli również udział samorządowcy, regionaliści, historycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, harcerze, reprezentanci JS2033 w Lubaczowie  oraz młodzież,  a gościem honorowym był krewny gen. Stanisława Dąbka- Pan Stanisław Nowak.

Niebawem odbędzie się również rekonstrukcja bitwy o Lubaczów, o której szczegółach organizatorzy poinformują wkrótce.

W upamiętnienie gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie wpisuje się także odsłonięcie jego pomnika na skwerze przy zbiegu ulic: Konopnickiej i  Unii Lubelskiej, które planowane jest jeszcze w tym roku.

Fot. K.Stępień/ Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

Drukuj