Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LX sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

LX sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.5. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w Lubaczowie w okresie między sesjami Rady Powiatu.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu lubaczowskiego w 2022 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
7. Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno – finansowej i organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie na dzień 30.09.2023 r.
8. Podjęcie Uchwały Nr LX/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2023 r.
9. Podjęcie Uchwały Nr LX/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2024 r.
10. Podjęcie Uchwały Nr LX/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
11. Podjęcie Uchwały Nr LX/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia.
12. Podjęcie Uchwały Nr LX/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
13. Podjęcie Uchwały Nr LX/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Lubaczowskiego.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Sprawy różne
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Marta Tabaczek

Drukuj