Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LXII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

LXII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się w dniu  25 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Lubaczowie w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 6. Złożenie przez Starostę Lubaczowskiego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie w 2023 r.
 7. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie w 2023 r.
 8. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2024 r.
 9. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania pośmiertnie Panu Stanisławowi Franciszkowi Gajerskiemu tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 10. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania pośmiertnie Panu Januszowi Burkowi  tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 11. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania pośmiertnie Panu Jerzemu Janowi Tabaczkowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 12. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania pośmiertnie Panu Antoniemu Ziętkowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 13. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Księdzu Kanonikowi Józefowi Janowi Dudkowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 14. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Księdzu Romanowi Karpowiczowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 15. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Panu Zygmuntowi Florczakowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 16. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Panu Adamowi Łazarowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 17. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Panu Adamowi Kantorowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 18. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Panu Andrzejowi Kindratowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 19. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Panu Stanisławowi Kuskowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 20. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Panu Władysławowi Szykowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 21. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Pani Ewie Majchrowskiej – Sebestyènnè tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 22. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Panu Gèzie Spèth tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 23. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Panu Henrykowi Gorajowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 24. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Panu Zygmuntowi Gmyrkowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.
 25. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Lubaczowskiego.
 26. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi.
 27. Podjęcie Uchwały Nr LXII/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2024 r.
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wnioski i oświadczenia radnych.
 30. Sprawy różne.
 31. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady

  mgr Marta Tabaczek

Drukuj