Nieodpłatna Pomoc Prawna

W związku z nowelizacją ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2018 poz. 1467), Starosta Lubaczowski zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców obejmować będzie w szczególności:
–  poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej,
–  w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
–  w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
–  w ramach interwencji kryzysowej,
–  dla bezrobotnych,
–  dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
–  z zakresu praw konsumentów,
–  praw dziecka,
–  praw pacjenta,
–  ubezpieczeń społecznych,
–  prawa pracy,
–  prawa podatkowego,
–  dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w obrębie ww. tematyki.

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać:

  • informację o nazwie jednostki;
  • zakres poradnictwa;
  • adresy i dane kontaktowe, w  tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
  • dni i godziny dostępności;
  • kryteria dostępu do usługi;
  • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
  • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Bardzo proszę o przekazanie informacji do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie do dnia 12.10.2018r. na adres e-mail a.czernysz@lubaczow.powiat.pl

Drukuj