Spotkanie szkoleniowo – integracyjne dla rodziców zastępczych i ich dzieci

Dnia 30 sierpnia 2018 r. w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie wspólnie zorganizowało spotkanie szkoleniowo – integracyjne  dla rodziców zastępczych i ich dzieci „Blaski i cienie bycia rodzicem zastępczym”, które odbyło się w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej.

Bezpośrednimi uczestnikami spotkania było 75 osób z  Powiatów Lubaczowskiego i Jarosławskiego, w tym rodzice zastępczy, dzieci biologiczne oraz dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz  pracownicy i wolontariusze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

         Spotkanie  rozpoczęło się od przywitania  uczestników i zaproszonych gości oraz przedstawienia harmonogramu spotkania.

Po oficjalnym otwarciu konferencji  nastąpiło wystąpienie prelegenta Pani Jadwigi Jagieło, która poprowadziła wykład dot. praktycznych rozwiązań pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi  podejmowanymi przez Fundację Wielkie Serce Dla Dzieci. Pani Jadwiga Jagieło jest żoną, matką biologiczną i zastępczą trójki dzieci. Od wielu lat prężnie działa na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej, m. in. jako członek Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce, jako członek zarządu a następnie przewodnicząca Ogólnopolskiej Organizacji Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Wykład zakończył się panelem dyskusyjnym dla rodziców zastępczych  i osób pracujących z rodziną. Pani prelegent przedstawiła praktyczne rozwiązania  pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi  podejmowane przez przez Fundację Wielkie Serce Dla Dzieci.

Po części wykładowej miała miejsce przerwa obiadowa.

Równolegle dla dzieci i młodzieży przybyłej na spotkanie do Kresowej Osady zoorganizowane zostały zajęcia w wiosce tematycznej. Podopieczni mieli możliwość poznania  wielokulturowości dawnych Kresów Rzeczypospolitej, między innymi poprzez uczestniczenie w warsztatach rękodzielniczych. Podopieczni sami wykonywali rękodzieło – pracę, którą następnie zabrali ze sobą na pamiątkę. Podczas zajęć nie zabrakło aktywności fizycznych i intelektualnych.

Młodsi uczestnicy projektu skorzystali w parku rozrywki z dmuchańców i placu zabaw.

Na zakończenie spotkania szkoleniowo – integracyjnego na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek w formie fontanny ze słodkiej czekolady oraz owocowe desery. 

Rozmowy przy słodkim poczęstunku i wspólne zwiedzanie obiektu wzmocniły  integrację uczestników, a także były polem do prowadzenia „luźnych” rozmów na tematy związane z rodzicielstwem zastępczym.

 

Drukuj