XI Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

28 i 29 września Centrum Kulturalne w Przemyślu przyjmuje prace na XI Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej. Skierowany jest on do twórców nieprofesjonalnych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego.


Regulamin i karta zgłoszenia: http://ck.przemysl.pl/ck/regionalny-przeglad-plastyki-nieprofesjonalnej,1591.html

Drukuj