Briefing prasowy z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła  oraz Starosta Lubaczowski Zenon Swatek w piątek (16.07.) wzięli udział w briefingu prasowym w Lubaczowie, dotyczącym Polskiego Ładu oraz programu „Po pierwsze Rodzina”.  Po spotkaniu z dziennikarzami przed Środowiskowym Domem Samopomocy, Minister M.Maląg, Poseł na Sejm RP T.Pamuła oraz Starosta Z.Swatek, odwiedzili podopiecznych ŚDS, po czym  udali się do Horyńca-Zdroju na rozmowy z mieszkańcami gminy i powiatu podczas Pikniku Rodzinnego.

Dziękujemy Pani Teresie Pamule, Poseł na Sejm RP za zorganizowanie briefingu, a Pani Marlenie Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej za wizytę w Lubaczowie.

Jak informuje Biuro Poseł T.Pamuły, omawiany na spotkaniach Polski Ład to kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii oraz plan gospodarczej odbudowy naszego kraju. Program ma w zakresie pięć głównych fundamentów:

  • 7 proc. PKB na zdrowie – inwestycje, cyfryzacja, nowa kadra medyczna, nowoczesne terapie, profilaktyka dla osób po 40stym roku życia, zniesienie limitów do specjalistów (termin wejścia II połowa 2021 r.), powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych.
  • Obniżka podatków dla 18 mln Polaków (termin wejścia 1 stycznia 2022 r.) – 30 tys. kwoty wolnej od podatku dla wszystkich, brak podatku od płacy minimalnej, niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach i bardziej sprawiedliwe podatki dla osób zamożnych.
  • Inwestycje, które wygenerują 500 tys. miejsc pracy – oprócz 770 mld PLN w ramach polityki spójności i funduszu odbudowy Rząd uruchomi Program Inwestycji Strategicznych. To program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Będzie on polegał na dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w całej Polsce. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli dotacji na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. W pierwszej – pilotażowej edycji programu każdy samorząd może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji. Po zakończeniu naboru BGK przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.
  • Mieszkania bez wkładu własnego i dom 70m2 bez formalności (termin wejścia IV kwartał 2021 r.)– ogromna pomoc dla polskich rodzin. Państwo zagwarantuje do 100 tys. PLN wkładu własnego dla biorących kredyt lub przekaże dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego, czy tez dla rodzin wielodzietnych. Państwo pomoże również przy spłacie kredytu po urodzeniu się dzieci maksymalnie do poziomu 100 tys. PLN. Budowa budynków jednorodzinnych do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierowanika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Prócz tego powstanie nowy filar programu mieszkaniowego SIM – Spełeczne Inicjatywy Mieszkaniowepowstające w całej Polsce z udziałem gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości spółki staną się wehikułem budowy nowoczesnych mieszkań na wynajem o umiarkowanymn czynszu. Rząd wprowadzi też rozwiązania prawne, które przyniosa ulgę pracującym rodzicom, dając im większą elastyczność w wykonywaniu pracy. Powstaną nowe jednostki systemu oświaty – Centrum Dziecka i Rodziny, wspomagające rozwój dzieci, osób uczących się oraz rodzin oczekujących lub wychowujących dzieci.
  • Emerytury bez podatku do 2500 PLN (planowany termin wejścia 1 stycznia 2022 r.) – Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zapomina o seniorach. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostana podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 PLN. To zmiana podnosząca o nawet 2000 PLN rocznie świadczenia dla 65 proc. emerytów.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wynegocjował 32 mld EURO dla polskich rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Najważniejsze zmiany w ramach programu Polski Ład to przede wszystkim opracowanie i przyjęcie Kodeksu rolnego, który ureguluje zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarstwa rolnego i pozwoli rozdzielić małe gospodarstwa od farm rolnych, podwyższenie dopłat za paliwo do 110 PLN za 1 ha oraz umożliwienie rolnikom na terenie całej Polski handlu detalicznego (termin wejścia IV kwartał 2021 r.)

 

 

Drukuj