Obwieszczenie

Dyrektor RZGW w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi, na wykonanie urządzeń wodnych.

Całe obwieszczenie w załącznikach.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie cz1.

Obwieszczenie cz2.

Drukuj