Inwestycje w powiecie w kadencji 2014-2018

W latach 2014-2018 w Powiecie Lubaczowskim zrealizowano inwestycje za prawie 53 mln zł.

  • Na przebudowy i remonty dróg powiatowych Samorząd Powiatu wydał prawie 41 mln, dzięki czemu wyremontowano ponad 73 km dróg ( w tym chodników).

Fot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica Państwa

 

Fot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce

 

  • Przebudowano 4 obiekty oświatowe– pralnię w ZP JP II w Lubaczowie, kotłownię w ZS w Oleszycach, budynek dydaktyczny w ZS w Lubaczowie oraz boisko szkolne w LO w Lubaczowie- za łączną kwotę 6,6 mln zł

 

Fot. Budowa boiska szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie

 

 

Fot. Przebudowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

 

  • Przebudowano lub wybudowano także 4 inne obiekty: rozbudowano budynek administracyjny przy ul. Jasnej 1 w Lubaczowie o szyb dźwigu osobowego, wybudowano lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Lubaczowie,  przebudowano część pomieszczeń parteru w budynku administracyjnym przy ul. Mickiewicza 45 w Lubaczowie i wyremontowano most na rzece Tanew w ciągu drogi powiatowej nr 1641R . Inwestycje te kosztowały ponad 2,6 mln zł

 

 

Fot. Lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Lubaczowie

 

Powiat lubaczowski realizował także inne projekty. Dzięki zadaniom takim jak “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”, “ePrzyspieszenie w powiecie lubaczowskim – II etap”,  “Podkarpacie stawia na zawodowców” oraz  “Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim”, za nieco ponad 2,5 mln zł, udało się m.in.  utworzyć na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i leśnych  77 km ścieżek rowerowych, wprowadzić darmowy Internet, przeszkolić uczniów i  nauczycieli ZS w Lubaczowie i Oleszycach oraz wyposażyć  pracownie.

 

Fot. Przebudowa dawnej świetlicy w Radrużu

 

fot. Budowa Magazynu Muzealnego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

 

Na inwestycje zrealizowane w latach 2014-2018 Powiat Lubaczowski pozyskał dofinansowanie:

  • z Unii Europejskiej w kwocie 12.011.346,90 PLN
  • z Budżetu Państwa- 18.555.891,16 PLN
  • od Samorządów Gminnych- 9.915.246,00 PLN
  • z innych źródeł- 421.231,02 PLN
  • środki własne Powiatu- 11.819.565,21 PLN
Drukuj