ODDALI KREW W RAMACH OBCHODÓW STULECIA POLICJI

Policjanci z lubaczowskiej komendy oraz honorowi dawcy krwi z klubu HDK „Krwinka”, a także mieszkańcy Lubaczowa – oddali krew. Mobilny punkt ustawiony został przed budynkiem Urzędu Miasta w Lubaczowie. Akcja „100 litrów krwi na stulecie Policji Państwowej” została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lubaczowie we współpracy z przewodniczącą HDK „Krwinka” Małgorzatą Strycharz. Łącznie udało się zebrać 11 litrów krwi.

Policjanci w swojej codziennej służbie spotykają się z sytuacjami, w których zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie. W ratowaniu życia liczy się każda kropla krwi, dlatego też wszyscy, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, mogli się podzielić tym życiodajnym płynem. W ubiegły czwartek w ramach akcji „100 litrów krwi na stulecie Policji Państwowej” przed budynkiem Urzędu Miasta w Lubaczowie zaparkował specjalny  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W akcji wzięli udział nie tylko funkcjonariusze, ale także honorowi dawcy krwi z HDK „Krwinka” i mieszkańcy Lubaczowa, którzy zgłosili się do mobilnego punktu poboru krwi.

Podczas trzech godzin akcji zarejestrowało się kilkudziesięciu dawców krwi, z których krew mogło oddać 25 osób. Dzięki nim zebrano ponad 11 litrów tego najcenniejszego daru.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji. Pamiętajmy – oddając krew ratujesz życie.

źródło: KPP w Lubaczowie

Drukuj