Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie ekspertyz technicznych nośności mostu przez rzekę Przerwa w miejscowości Opaka w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 1+932, mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 11+767 oraz mostu przez rzekę Lubaczówka w miejscowości Nowa Grobla