Ks. Marek Niedźwiecki z Lubaczowa z prezydenckim Złotym Krzyżem Zasługi

Pochodzący z Lubaczowa ks. Kanonik Marek Niedźwiecki znalazł się wśród przedstawicieli lwowskiego środowiska polskiego oraz duchowieństwa archidiecezji lwowskiej, uhonorowanych polskimi odznaczeniami państwowymi.

W sobotę 27. lutego we Lwowie odebrał Złoty Krzyż Zasługi, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, w towarzystwie Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego oraz Konsula Generalnego RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz.

Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 roku i  nadawany jest osobom, które zasłużyły się dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalnością publiczną, ofiarnym niesieniem pomocy oraz działalnością charytatywną. Odznaczenia dzieli się na trzy stopnie:

I stopień Złoty Krzyż Zasługi,

II stopień Srebrny Krzyż Zasługi,

III stopień Brązowy Krzyż Zasługi.

Ks. Marek Niedźwiecki jest doktorem teologii, Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej. Urodził się 21 października 1967 w Lubaczowie, świecenia kapłańskie przyjął 11 kwietnia 1992 i od tego czasu pracuje w Jaworowie na Ukrainie. Od 2012 roku 2012 jest Dziekanem Dekanatu Gródek.

Gratulacje składa cały Samorząd Powiatu Lubaczowskiego!

 

Fot. Konsulat Generalny RP we Lwowie

 

Drukuj