OGŁOSZENIE

Starosta Lubaczowski informuje, że dla gmin: Narol, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Stary Dzików zostały sporządzone nowe uproszczone plany urządzenia lasu, które będą obowiązywały od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029 r.

Uprzejmie prosi się prywatnych właścicieli lasów o odbiór wyciągów z wyżej wymienionych planów. Wyciągi będą wydawane w siedzibach poszczególnych Gmin w następujących dniach:

– 08 stycznia – 10 stycznia    – Gmina Narol (w godz. od 8:00 do 15:00),

– 13 stycznia – 14 stycznia   – Gmina Cieszanów (w godz. od 8:00 do 15:00),

– 20 stycznia -21 stycznia      – Gmina Oleszyce (w godz. od 8:00 do 15:00),

– 28 stycznia – 30 stycznia    – Gmina Horyniec-Zdrój (w godz. od 8:00 do 15:00),

– 3 lutego – 4 lutego               – Gmina Stary Dzików (w godz. od 8:00 do 15:00).

W pozostałych dniach w terminie do 28 lutego 2020 r. wyciągi z uproszczonych planów urządzenia lasu będą wydawane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, pok. nr 18, w godzinach pracy urzędu (7:00 do 15:30)

Drukuj