“Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”.

W piątek (17.01) Muzeum Kresów w Lubaczowie zaprosiło na briefing prasowy, dotyczący realizacji przez placówkę projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, przy wsparciu finansowym z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Drewniana architektura sakralna jest ważnym elementem pejzażu kulturowego Karpat, a także istotnym elementem kultury karpackiej, lokalnego dziedzictwa i historii. Głównym celem projektu jest zachowanie i promocja drewnianej architektury sakralnej jako kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego, również w dziedzinie rozwoju turystyki.  W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty i sesje fotograficzne, czego rezultatem będą wystawy fotograficzne wybranych obiektów sakralnej architektury drewnianej (10 obiektów po stronie polskiej i 10 po stronie ukraińskiej), jak również wydawnictwa promocyjne.

Projekt przyczyni się do promocji architektury drewnianej jako charakterystycznego elementu pejzażu kulturowego regionu, a także do rozwoju turystyki w regionie przygranicznym. W dłuższej perspektywie wpłynie również na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza w oparciu o przemysł turystyczny oraz wzmocni integrację społeczności przygranicznych w ramach powstałych krajowych i międzynarodowych (transgranicznych) szlaków turystycznych.

 Partnerem projektu- który potrwa w okresie  01.11.2019 r. – 30.10.2020 r.-  na Ukrainie jest Agencja Rozwoju Regionalnego i Transgranicznego „Zakarpacie” Zakarpackiej Rady Obwodowej, Użhorod.

 

 

Drukuj