OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie informuje, że od dnia 01.06.2020 r. ustala się następujące formy obsługi klientów:1. Rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy dokonywana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub osobiście. Osobista rejestracja odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie zgłasza się do rejestracji z kompletem dokumentów.
W przypadku nie zgłoszenia się na umówione spotkanie dokładnie o wyznaczonej godzinie, zostanie ustalony nowy termin wizyty.

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą dokonać pełnej  rejestracji elektronicznej (bez przychodzenia do urzędu). W tym celu należy wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji dostępny na portalu praca.gov.pl. Wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

2. Wydawanie skierowań i zawieranie umów w ramach form aktywizacji zawodowej załatwiane będą osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

OSOBY ZGŁASZAJĄCE SIĘ DO URZĘDU MAJĄ OBOWIĄZEK UŻYWANIA MASECZEK I RĘKAWICZEK.

3. Kontakty z bezrobotnymi i poszukującymi pracy odbywać się będą w formie telefonicznej.

4. Wsparcie przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 za wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki, odbywać się będzie w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Korespondencję do urzędu można przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego, wrzucać do wystawionej w urzędzie urny albo przesyłać za pomocą portalu praca.gov.pl lub ePUAP.

Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, w dalszym ciągu zaleca się załatwianie spraw telefonicznie oraz za pośrednictwem środków elektronicznych.

Telefony kontaktowe: 16 6321386; 16 6320851; 16 6320852
Rejestracja – wew. 289
Wydawanie skierowań- wew. 264, 280
Staże – wew. 253
Prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, bony na zasiedlenie – wew. 269
Szkolenia, KFS, Cudzoziemcy – wew. 270

źródło: lubaczow.praca.gov.pl

Drukuj