OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej powiatu lubaczowskiego – inwentaryzacja, projekt i realizacja