Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie