Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ogłoszenie naboru do Projektu Opieka Wytchnieniowa

                                                    Szanowni Państwo,
                                      Mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego

Powiat Lubaczowski planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm)
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Osoby zainteresowane uzyskaniem opisanego wsparcia, bądź większej ilości informacji proszone są o kontakt z realizatorem programu, którym będzie Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie pod numerem telefonu Sekretariatu: 16 632 10 88.

Ostatecznie zakwalifikowanie uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” uzależnione będzie od spełnienia jego założeń jak również od wysokości środków finansowych przyznanych Powiatowi Lubaczowskiemu z Funduszu Solidarnościowego.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

Termin naboru do dnia 10-11-2023 r.

Zenon Swatek

Starosta Lubaczowski

 

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf 04 opieka_ogłoszenie_naboru 323 KB 72