Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Dostawa projektora do pracowni szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”