OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – „Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie oraz Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 – 9

Drukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
Ogłoszenie nr 767442-N-2020 z dnia 16.12.2020 r. 101 KB 68
pdf SIWZ LO i ZP Lubaczowie 523 KB 72
pdf Zał. nr 1 do SIWZ - OPZ 550 KB 72
pdf Zał. nr 2 do SIWZ - ogólne warunki umowy 144 KB 35
pdf Zał. nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 522 KB 35
zip Zał. 4.1.-5.9 868 KB 37
pdf odpowiedź na pytania do SIWZ 22.12.2020 235 KB 45
pdf Zał. nr 1 OPZ - Zadanie 8 aktualizacja 301 KB 49
pdf odpowiedź na pytania do SIWZ 23.12.2020 - Zadanie 6 240 KB 25
pdf odpowiedź na pytania do SIWZ 23.12.2020 - Zadanie 8 237 KB 38
pdf odpowiedź na pytania do SIWZ 28.12.2020 - Zadanie 8 427 KB 42
pdf odpowiedź na pytania do SIWZ 28.12.2020 - Zadanie 1 239 KB 23
pdf Informacja z otwarcia ofert 242 KB 55
pdf oświadczenie_grupa_kapitalowa_2020 519 KB 41
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania Zadanie nr 1 - 15.01.2021 308 KB 22
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania Zadanie nr 4 - 15.01.2021 338 KB 28
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 2 - 15.01.2021 346 KB 28
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 9 - 15.01.2021 307 KB 27
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 3 - 21.01.2021 352 KB 21
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 5 - 21.01.2021 326 KB 25
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 6 - 21.01.2021 313 KB 18
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 7 - 21.01.2021 318 KB 21
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 8 - 4.02.2021 326 KB 19
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania Zadanie nr 3 - 17.02.2021 365 KB 15
pdf Informacja o wyborze oferty drugiego wykonawcy - Zadanie nr 2 - 22.02.2021 403 KB 7