OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu “Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” – Zadanie nr 1 i 2