Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie: Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu “Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”