Wyśpiewali cześć Maryi

Z główną nagrodą VIII Regionalnego Przeglądu Chórów “Pieśni Maryjne”, wyjechał w niedzielę 20. października z Lubaczowa Chór Mieszany “Deo Cantamus” z Tuczemp. W tym roku w Przeglądzie, organizowanym m.in. przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, rywalizowało 8 chórów z województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć chórów amatorskich, wymiana doświadczeń oraz pielęgnowanie tradycji śpiewania utworów o tematyce maryjnej. Przegląd umożliwia pokazanie wciąż żywych tradycji chóralnych w poszczególnych miejscowościach oraz skonfrontowanie pasjonatów śpiewu z innymi chórami. Nieprzypadkowe jest miejsce konkursu- lubaczowskie Sanktuarium, gdzie znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej z Katedry we Lwowie, przed którym swoje śluby składał król Jan Kazimierz.

W tym roku w Przeglądzie, który zainaugurowała msza św. w lubaczowskiej Konkatedrze,  zaprezentowało się  8 chórów:  Chór Mieszany „Canon” z Białobrzegów, Chór „Lucus” z GOK z Łukowej, Chór Parafialny św. Józefa z Muniny, Chór „Alba Cantans” z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie, Chór „Magnificat” z parafii pw. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie, Katedralny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Resovienses” z Rzeszowa, Chór „Deo Cantamus” z Tuczemp i Chór Mieszany „Risoluto” ze Zgłobnia. Każdy wykonał minimum 2 utwory, w tym obowiązkowo jeden a’capella.

Występom przysłuchiwało się jury: dr hab. Barbara Pazur z UMCS w Lublinie- doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, chórmistrz i dyrygent; dr Anna Marek- Kamińska z Wydziału Muzyki UR- Dyrektor Studium Muzyki Liturgicznej oraz ks. Witold Batycki z Biłgoraja- mgr lic. muzykologii KUL JP II, Przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej.

Jurorzy I nagrodę przyznali Chórowi Mieszanemu „Deo Cantamus” z Tuczemp ( pow. jarosławski, woj. podkarpackie), działającemu pod batutą młodej dyrygent- Dominiki Godzień.  Drugie miejsce zajął Chór „Alba Cantans” z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie (pow.rzeszowski, woj. podkarpackie) pod batutą Kornelii Ignas, a trzecie Katedralny Chór Chłopięco-Męski “„Pueri Cantores Resovienses” z Rzeszowa, którego dyrygentem jest Marcin Florczak. Komisja przyznała także wyróżnienia I, II i III stopnia, tak więc wszystkie chóry wyjechały z Przeglądu z nagrodami.

Na zakończenie konkursu, tradycyjnie już wszystkie chóry wspólnie zaśpiewały pieśń- w tym roku był to utwór „Gaude Mater Polonia” (“Raduj się, matko Polsko”), najstarszy, obok Bogurodzicy, polski hymn religijny. Z krótkim koncertem wystąpił także laureat głównej nagrody, po czym chórzyści mogli wziąć udział w konsultacjach z jurorami.

Organizatorem Przeglądu było Centrum Kulturalne w Przemyślu, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Parafia Konkatedralna w Lubaczowie. Nagrody ufundowało: Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt gminy Lubaczów, Burmistrz Lubaczowa, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Starosta Powiatu Lubaczowskiego oraz Parafia Konkatedralna w Lubaczowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Biskup Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej JE Ks. Bp Marian Rojek oraz Starosta Powiatu Lubaczowskiego Zenon Swatek.

 

Iwona Buczko

Zdjęcia i mat.wideo: I. Buczko

 

 

 

 

Drukuj