Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej „KOLĘDNICY-WĘDROWNICY”-zaproszenie do udziału

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem zaprasza do udziału w Jubileuszowej XX edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „KOLĘDNICY-WĘDROWNICY” KRASNE 2019. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych ośrodków kultury i instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą z województwa podkarpackiego.

Celem konkursu jest m.in. kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z kulturą narodową i obrzędowością regionalną, uwrażliwianie dzieci na wartości wynikające z dialogu międzypokoleniowego oraz pobudzanie kreatywności dzieci.

Temat konkursu “Kolędnicy- wędrownicy” dotyczy dawnej oraz obecnej tradycji kolędowania. Mogą być przedstawione sceny wielopostaciowe lub poszczególne, ulubione postacie kolędujące. Technika prac dowolna.  Można je składać do 29. listopada w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem lub przesłać na adres ośrodka.

Regulamin i karta zgłoszeniowa poniżej:

XX REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIOWA Kolędnicy 2019

 

Fot. Przegląd Zespołów Kolędniczych “Herody”, Lubaczów 2018 rok.

Drukuj