OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”