Praca Starostwa Powiatowego w okresie pandemii

Szanowni Państwo! Ze względu na trwającą na terenie kraju i na świecie pandemię koronawirusa Sars- CoV-2 oraz rosnącą dzienną liczbę zakażeń informujemy, że  Starostwo Powiatowe w Lubaczowie- w  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu – w dalszym ciągu prowadzi obsługę interesantów w ograniczonym stopniu.

Na parterze budynku znajduje się Skrzynka podawcza, w której można składać dokumenty. Wejście do budynku odbywa się wyłącznie od strony ulicy Konopnickiej. Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu min. 1,5 m.

Zachęcamy również do składania wniosków, pism i innych dokumentów za pośrednictwem:

 1. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (e-PUAP);
 2. Poczty elektronicznej:starostwo@lubaczow.powiat.pl
 3. Tradycyjnej poczty: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

W wyjątkowych sytuacjach interesanci są przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30 na stanowiskach d/s obsługi mieszkańców na parterze budynku.

Informacja dotycząca funkcjonowania Wydziału Komunikacji.

 

Poniżej wykaz bezpośrednich telefonów do poszczególnych Wydziałów starostwa:

Sekretariat – 16 632 87 00, adres e-mail: starostwo@lubaczow.powiat.pl, fax.: 16 632 87 09

Skarbnik – 16 632 87 32

Wydział Organizacyjny : 16 632 87 05

 • Kadry i Obsługa Zarządu Powiatu  – 16 632 87 06
 • Informatycy – 16 632 87 02
 • Archiwum – 16 632 87 06
 • Referat Obsługi Rady Powiatu – 16 632 87 11

Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju  Gospodarczego : 16 632 87 26

 • Wydawanie pozwoleń na budowę – 16 632 87 22
 • Inwestycje/drogi – 16 632 87 23

Wydział Finansowy  : 16 632 87 32

 • Użytkowanie wieczyste/płace – 16 632 87 31
 • Budżet – 16 632 87 28

Wydział Geodezji : 16 632 87 39

 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 16 632 87 38
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – 16 632 87 41
 • Gospodarka nieruchomościami – 16 632 87 41

Wydział Komunikacji : 16 632 87 42

 • Rejestracja pojazdów – 16 632 87 33 – 884 671 888
 • Prawo jazdy – 16 632 87 40
 • Transport – 884 671 888

Internetowy system rezerwacji kolejki : http://komunikacja.powiatlubaczowski.pl/branch/9

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych : 16 632 87 35

Wydział Promocji : 16 632 87 50, 16 632 87 01

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, i Ochrony Środowiska : 16 632 87 16

 • Leśnictwo – wydawanie zaświadczeń – 16 632 87 18
 • Wydawanie kart wędkarskich/rejestracja sprzętu pływającego – 16 632 87 19

Zespół Zarządzania Kryzysowego : 16 632 87 03

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej : 16 632 87 47

 • Ewidencja gruntów i budynków/wypisy – 16 632 87 45, 16 632 87 43
 • Księgowość – 16 632 87 44
 • Sprzedaż map/obsługa geodetów – 16 632 87 48
 • Aktualizacja zasobów – 16 632 87 49

Powiatowy Rzecznik konsumentów – 16 632 87 05

Geolog Powiatowy – pn. – wt. 15.00 – 17.30 – 16 632 87 50

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – 16 632 87 17

Rejestracja nieodpłatna pomoc prawna – 16 632 87 06,

Internetowy system rejestracji do nieodpłatnej pomocy prawnej   https://np.ms.gov.pl

 

 

 

 

Drukuj