Zgłoszenie aktualizacji instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako stacja bazowa BT_24799_CIESZANÓW_ERA, zlokalizowanej w miejscowości Cieszanów, na działce ewid. gr nr 3777/3, gm. Cieszanów, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf 2. POLKOMTEL Infrastruktura 1 MB 190