OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Narol: nr 1641R Lipsko – Huta Złomy w km 1+642 – 2+154 oraz nr 1642R Dębiny – Łukawica w km 0+000 – 0+503” Zadanie nr 1 i nr 2