OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”