OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane – Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 920, 921/1, 921/2, 921/4, 921/11, 921/28 – ul. Różana w Oleszycach