Otwarcie dróg

W poniedziałek 13. grudnia zostały oficjalnie oddane do użytku ciągi przebudowanych dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa, dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz samorządów: powiatowego i miejskiego: ul. Nowa, ul. Konopnickiej, ul. Mickiewicza oraz ul. Krasińskiego.

W ramach inwestycji przebudowane zostały odcinki dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa o łącznej długości 2291 mb oraz chodniki o łącznej długości 3093 mb.  Zadanie obejmowało m.in. roboty ziemne, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami,   budowę nowych i przebudowę nawierzchni istniejących zatok postojowych z bitumicznej na nawierzchnię z elementów drobnowymiarowych oraz budowę nowych zatok postojowych z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni z masy asfaltowej wzdłuż lewej strony ul. Nowej  oraz ul. Konopnickiej w km, a także rzebudowę12 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi;

Całkowita wartość inwestycji: 6.656.276,67 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 3.455.475,00 zł

Środki Powiatu Lubaczowskiego: 1.309.496,21 zł.

Środki Gminy Miejskiej Lubaczów: 1.891.305,46 zł

W spotkaniu uczestniczyła m.in. Pani Anna Schmidt- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP, Pani Teresa Pamuła- Poseł na Sejm RP, Pani Anna Huk- Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Dziekan Lubaczowski ks. Andrzej Stopyra, przedstawiciele wykonawcy- Grupy PBI, Członkowie Zarządu Powiatu Lubaczowskiego oraz samorządowcy z terenu Powiatu Lubaczowskiego.

W drugiej części wydarzenia podczas  konferencji prasowej goście mówili o aktualnym stanie dróg w Powiecie Lubaczowskim oraz perspektywach na dalszy rozwój sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Starosta Lubaczowski szczególne podziękowania za rzetelną pracę przy realizacji inwestycji kieruje do pana Janusza Wojciechowskiego- Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wraz z Pracownikami.

 

Drukuj